Merhabalar

Windows Server üzerinde yüklü olan Tüm özellikleri aşağıdaki Powershell komutu yardımılı ile Export alabilirsiniz.

 

Get-WindowsFeature -ComputerName TESTSRV | Where-Object {$_. installstate -eq “installed”} | Format-List Name,Installstate | Export-CSV C:\test\TESTSRV.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8