Merhabalar

 

Aşağıdaki Powershell komutu yardımı ile Active Directory üzerinde bulunan tüm Computer Objelerinin işletim sistemleri , sürümlerini ve IP Adreslerini export alabilirsiniz.

 

Get-ADComputer -Filter * -Property * | Select-Object Name,OperatingSystem,ipv4Address,OperatingSystemServicePack,OperatingSystemVersion | Export-CSV C:\test\Allcomputer.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8