Merhabalar

Aşağıdaki Powershell komutu yardımı ile Belirli bir OU içinde bulunan kullanıcıların Mail adresleri ve Display Name’lerini Export alabilirsiniz.

 

Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=Deneme,DC=endergumen,DC=local” -Properties DisplayName, EmailAddress, Title | select DisplayName, EmailAddress, Title | Export-CSV C:\test\AllUSER.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8