Merhabalar

 

Aşağıdaki Powershell komutu yardımı ile istediğiniz DHCP Scope üzerindeki BAD ADRESS’leri kaldırabilirsiniz.

 

Get-DhcpServerv4Scope -ScopeId 1.1.1.1 | Get-DhcpServerv4Lease -BadLeases | Remove-DhcpServerv4Lease