Merhabalar

Aşağıdaki Powershell komutu yardımı ile belirlemiş olduğunuz bir DHCP Scope üzerindeki Rezerve IP Adreslerini export alabilirsiniz.

 

Get-DhcpServerv4Reservation -ComputerName “dc.contoso.local” -ScopeId 1.1.1.1 | Export-Csv -Path “C:\test\1.1.1.1rezerve.csv”