Merhabalar

 

Active Directory Üzerindeki Tüm GPO’ları aşağıdaki Powershell komutu yardımı ile bir HTML dosyasına export edebilirsiniz.

 

$dc = Get-ADDomainController -Discover -Service PrimaryDC
Get-GPOReport -All -Domain endergumen.com -Server $dc -ReportType HTML -Path C:\test\gpall.html