Azure Storage Account Oluşturma

Azure Storage hesabı, Azure Storage veri nesnelerinizi depolamak ve bunlara erişmek için benzersiz ad alanı sağlar.Azure üzerinde oluşturduğumuz tüm veriler bu account ile oluşturulan depolama alanlarında tutulur.

Azure’un içinde dört adet depolama birimi vardır.Bunlar Blob Storage, Table Storage, Queue Storage ve File Storage ‘dır bunlardan biraz bahsedelim.

Blob Storage

Bloblar, temelde bilgisayarda (veya tablet, mobil cihaz ve benzeri) depoladığınız dosyalara benzer dosyalardır. Bu dosyalar resimler, Microsoft Excel dosyaları, HTML dosyaları, sanal sabit diskler (VHD) olabileceği gibi, günlükler, veritabanı yedeklemeleri gibi büyük veriler de dahil olmak üzere neredeyse her şey olabilir. Bloblar klasörlere benzer kapsayıcılarda depolanır.

Blok bloblar, sayfa blobları (VHD dosyaları için kullanılır) ve ekleme blobları olmak üzere üç tür blob vardır.

Blok blobları, yaklaşık 4,7 TB’a kadar boyutta sıradan dosyaları saklamak için kullanılır.

Sayfa blobları, 8 TB’a kadar boyutta rastgele erişimli dosyaları saklamak için kullanılır. Bunlar, sanal makineleri içeren VHD dosyaları için kullanılır.

Ekleme blobları blok bloblarına benzer bloklardan oluşur ancak ekleme işlemleri için en iyi duruma getirilmiştir. Bunlar, aynı bloba birden çok VM’den günlük bilgileri kaydı gibi şeyler için kullanılır.

Azure Files

Azure Files standart Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü kullanılarak erişilebilen yüksek oranda kullanılabilir ağ dosya paylaşımları oluşturmanıza olanak tanır. Bu durum, birden fazla VM’nin hem okuma hem de yazma erişimi ile aynı dosyaları paylaşabildiği anlamına gelir.

Dosyalara dünyanın herhangi bir yerinden dosyayı işaret eden ve paylaşılan erişim imzası (SAS) belirteci içeren bir URL kullanarak erişebilme olanağı, Azure Dosyaları’nı kurumsal bir dosya paylaşımındaki dosyalardan ayıran özelliklerden biridir. SAS belirteçleri oluşturabilirsiniz; bunlar, belirli bir süre için özel bir varlığa belirli bir erişim izni verir.

Dosya paylaşımları için birçok yaygın senaryoda kullanılabilir:

Birçok şirket içi uygulama, dosya paylaşımlarını kullanır. Bu özellik, veri paylaşan uygulamaları Azure’a geçirmeyi kolaylaştırır. Dosya paylaşımını şirket içi uygulamanın kullandığı sürücü harfine bağlarsanız, uygulamanızın dosya paylaşımına erişen kısmı, varsa minimum değişikliklerle çalışır.

Yapılandırma dosyaları bir dosya paylaşımında depolanabilir ve birden çok VM tarafından bu dosyalara erişilebilir. Bir gruptaki birden fazla geliştirici tarafından kullanılan araç ve yardımcı programlar, herkesin bulabilmesi ve aynı sürümü kullandıklarından emin olunması için bir dosya paylaşımında depolanabilir.

Queue Storage

Azure Kuyruk hizmeti, iletileri depolamak ve almak için kullanılır. Kuyruk iletilerinin boyutu 64 KB’ye kadar olabilir ve bir kuyruk, milyonlarca ileti içerebilir. Kuyruklar, genellikle zaman uyumsuz olarak işlenecek ileti listelerini depolamak için kullanılır.

Örneğin, müşterilerinizin resimleri karşıya yükleyebilmesini ve her resmin küçük resimlerini oluşturabilmesini istediğinizi düşünelim. Müşterinizin resimleri karşıya yüklerken küçük resimleri oluşturmanızı beklemesini sağlayabilirsiniz. Alternatif olarak bir kuyruk kullanabilirsiniz. Müşteri, karşıya yüklemeyi tamamladığında, kuyruğa bir ileti yazın. Ardından Azure İşlevinin iletiyi kuyruktan alıp ve küçük resimleri oluşturmasını sağlayın. Bu işlemin tüm bölümleri ayrıca ölçeklendirilebileceğinden kullanımınız için ayarlarken daha fazla kontrol sunar.

Table Storage

Azure Tablo depolama artık Azure Cosmos DB’nin bir parçasıdır. Azure Tablo depolama belgelerini görmek için bkz. Azure Tablo Depolamaya Genel Bakış. Mevcut Azure Tablo depolama hizmetine ek olarak, aktarım hızı için iyileştirilmiş tablolar, genel dağıtım ve otomatik ikincil dizinler sağlayan yeni bir Azure Cosmos DB Tablo API’si teklifi vardır. Daha fazla bilgi edinmek ve yeni premium deneyimini denemek için lütfen Azure Cosmos DB Tablo API’si konusunu inceleyin.

Azure Storage Replication

Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için, Azure Depolama verilerinizin birden çok kopyasını saklar (ve yönetir). Buna çoğaltma veya yedekleme denir. Depolama hesabınızı ayarladığınızda, çoğaltma türünü seçersiniz. Çoğu durumda, depolama hesabı ayarlandıktan sonra bu ayar değiştirilebilir.

Yerel olarak yedekli depolama (LRS)

Yerel olarak yedekli depolama (LRS), belirli bir yıl boyunca en az %99,999999999% (11 basamaklı) nesne dayanıklılığı sağlamak için tasarlanmıştır.Bu, verilerinizin birden çok kopyasının, depolama hesabı ayarlandığı zaman belirtilen veri merkezinde Azure Depolama veri merkezi tarafından yönetildiği anlamına gelir. Değişiklik yapıldığında, başarılı sonuç döndürülmeden önce tüm kopyalar güncelleştirilir. Bu, kopyaların her zaman eşitlenmiş durumda olduğu anlamına gelir. Ayrıca, kopyalar ayrı hata etki alanları ve yükseltme etki alanlarında bulunur, böylece verilerinizin bulunduğu bir depolama düğümü arızalanır veya güncelleştirme amacıyla devreden çıkarılırsa bile verileriniz kullanılabilir.

Bölgesel olarak yedekli depolama (ZRS) (Önizleme)

Bölgesel olarak yedekli depolama (ZRS), kullanılabilirliği uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. ZRS, belirli bir yıl boyunca depolama nesneleri için en az %99,9999999999 (12 basamaklı) dayanıklılık sağlar. ZRS, birden çok kullanılabilirlik alanında verilerinizi eşzamanlı olarak çoğaltır. Kapalı kalmanın kabul edilemeyeceği işlem tabanlı uygulamalar gibi senaryolarda ZRS’den yararlanabilirsiniz. ZRS, tek bir bölgenin kullanılamadığı veya kurtarılamadığı durumlarda bile müşterilerin verileri okuyup yazabilmesine olanak tanır. Veriler üzerindeki eklemeler ve güncelleştirmeler zaman uyumlu ve son derece tutarlı olarak yapılır.

Önceki ZRS özellikleri artık ZRS Klasik olarak adlandırılır. ZRS Klasik hesapları yalnızca blok blob’larına ve genel amaçlı V1 depolama hesaplarında sunulur. ZRS Klasik, verileri zaman uyumsuz olarak bir veya iki bölge içindeki veri merkezleri arasında çoğaltır. Çoğaltma, Microsoft ikincil birime yük devretme işlemini başlatana kadar kullanılamayabilir. ZRS Klasik hesabı, LRS veya GRS’ye iki yönlü olarak dönüştürülemez ve ölçüm veya günlüğe kaydetme özelliklerine sahip değildir.

Coğrafi olarak yedekli depolama (GRS)

Coğrafi olarak yedekli depolama (GRS), verilerinizin bir birincil bölgede yerel kopyalarının yanı sıra birincil bölgeden yüzlerce mil uzaktaki ikincil bir bölgede kopyalarını saklayarak belirli bir yıl boyunca en az %99,99999999999999 (16 basamaklı) nesne dayanıklılığı sağlamak için tasarlanmıştır.Birincil bölgede bir arıza olması durumunda Azure Storage ikincil bölgeye yük devredecektir.

Okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama (RA-GRS)

Okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama, ikincil konumdaki verilere yalnızca okuma erişimi sağlaması dışında aynı GRS gibidir. Birincil veri merkezi geçici olarak kullanılamaz duruma gelirse, verileri ikincil konumdan okumaya devam edebilirsiniz. Bu çok yararlı olabilir. Örneğin, bir web uygulamanız salt okunur moda geçip ikincil kopyaya başvurabilir. Böylece güncelleştirmeler kullanılabilir olmasa da belirli bir düzey erişim sağlanır.

Şimdi Storage Account oluşturalım,

1.Sol tarafta bulunan Storage Account kısmına geliyoruz ve “Add” diyerek başlıyoruz.

 

 

 

 

2. Storage Account’umuza bir isim veriyoruz.Bu isim Unique olmalıdır.Daha sonrasında hesap türümüzü seçiyoruz.

Azure 3 adet hesap türü kullanmaktadır.Bunlar,

Genel amaçlı v2 (GPv2) hesapları

Genel amaçlı v1 (GPv1) hesapları

Blob depolama hesapları

Kısaca bunlardan bahsedecek olursak;

Genel amaçlı v2 (GPv2) hesapları, bloblar, dosyalar, sıralar ve tablolar için en son özelliklerin tümünü destekleyen depolama hesaplarıdır. GPv2 hesapları, GPv1 ve Blob depolama hesaplarında desteklenen tüm API’leri ve özellikleri destekler. Ayrıca, bu hesap türlerindeki aynı dayanıklılık, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve performans özelliklerini de destekler. GPv2 hesaplarına yönelik fiyatlandırma, gigabyte başına en düşük fiyatları ve sektördeki rekabetçi işlem fiyatlarını sunmak için tasarlanmıştır.

Genel amaçlı v1 (GPv1) hesapları, tüm Azure Depolama hizmetlerine erişim sağlar, ancak en yeni özelliklere veya en düşük gigabayt fiyatına sahip olmayabilir. Örneğin, GPv1’de serin depolama ve arşiv depolama desteklenmez. GPv1 işlemlerinde fiyatlandırma daha düşüktür, bu nedenle yüksek hesaplı veya yüksek okuma oranlarına sahip iş yükleri bu hesap türünden yararlanabilir.

Blob depolama hesapları, GPv2 ile aynı blok blob özelliklerini destekler, ancak yalnızca blok blobları desteklemekle sınırlıdır. Fiyatlandırma genel amaçlı v2 hesapları için genel olarak fiyatlandırmaya benzer. Müşteriler Blob depolama hesapları ve GPv2 arasındaki fiyat farklılıklarını gözden geçirmeli ve GPv2’ye yükseltmeyi düşünmelidir. Bu yükseltme işlemi geri alınamaz

 

 

 

 

Performance, kısmında bizim için uygun olan replikasyon modelini seçiyoruz.Replikasyon çeşitleri ile ilgili bilgiyi yukarıda bulabilirsiniz.

Access tier, kısmı ise depolama birimi için bir katman belirlememize olanak sağlar.Bu katmanların seçimine göre ücretlerdirmeleriniz yükselir veya düşebilir.Azure kullandığın kadar öde mantığı ile işlediği için yapılandırmalar yaparken neleri kullanıp kullanmayacağınıza dikkat ediniz.

Azure depolama alanı, Blob nesne depolama alanı için üç depolama katmanı sunar, böylece verilerinizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak en uygun maliyetli şekilde saklayabilirsiniz. Azure Hot depolama katmanı , sık erişilen verileri depolamak için optimize edilmiştir. Azure Cool depolama katmanı , nadiren erişilen ve en az 30 gün depolanan verileri depolamak için optimize edilmiştir. Azure Archive depolama katmanı esnek gecikme gereksinimleri (saatlerce) ile en az 180 gün boyunca nadiren erişilen ve depolanan verileri depolamak için optimize edilmiştir.

Hesabın oluşturulacağı abonelik türünü hangi resource group içerisinde yer alacak ise onu ve son olarak lokasyon bilgimizi seçtikten sonra “Create” diyerek oluşturma işlemini başlatıyoruz.

3. Oluşturduğumuz Storage Account’umuzu görüyoruz.

 

 

 

 

4. Oluşturduğumuz Storage Account’un içine girerek gerekli olan yapılandırmaları yapabiliriz.