Azure Virtual Networks Oluşturma

Azure üzerinde Virtual Network (Sanal Ağlar) VM’lerin birbirleri ve internet ile erişimlerini sağladıkları ağlardır.Oluşturduğumuz ağ ile ilgili tüm değişiklikleri Virtual Networks altında yapabiliriz.

  1. Sol taraftaki seçenekler Virtual Network içine giriyoruz.

 

 

 

2. Oluştucağımız Vmnet için bir isim beliyoruz.Hangi IP bloğunu kullanmak istiyorsak onu yazıyoruz.Bu ekranda A B C türü IP leri kullanabilirsiniz.Abonelik türünü seçiyoruz, hangi Resource Group için kullanılacak ise onu seçiyoruz.Lokasyon ve Subnet bilgimizi belirledikten sonra ” Create” diyerek oluşturma işlemine başlıyoruz.

 

 

3.Virtual Networks altından oluşturduğumuz Vmnet’i görebiliyoruz.

 

 

 

4. Oluştuduğumuz VMnet ile ilgili tüm ayarları DNS subnet vb. bu seçenekler yapabiliriz.