Yazar: endergumen

Azure Traffic Manager Nedir ve Nasıl Kurulur?

Azure Trafic Manager Azure Web uygulamalarınız için yüksek erişebilirlik sağlayan bir Azure özelliğidir.Yayınlamış olduğunuz bir uygulamanızı yedeklilik veya hızlı erişim için birden fazla Azure DataCenter bölgesinde tutabilirsiniz.Azure Trafic Manager sayesinde eklediğiniz uç birimlerden herhangi birinde bir problem olduğu zaman önceliklendirdiğiniz Azure DataCenter bölgesinden hizmetinizin devam etmesini sağlıyor.Bu sayede kesintisiz erişim sağlamış oluyorsunuz.   Azure Trafic Manager uygulamalarınız için 6 adet çözüm sağlar.   Bunlar, Performance Mode; Bu mod sayesinde Wep app’lerinize kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda onlara en yakın bölgedeki tanımlamış olduğunuz Endpoint’e yönlendirerek, kullanıcıların Web app’iniz üzerinden hızlıca dönüş almasını sağlayabilirsiniz.         Weighted Mode; Bu mod...

Read More

Google Chrome’u PowerShell ile Kaldırma İşlemi

Merhaba Aşağıdaki PowerShell komutu yardımı ile yüklü olan Google Chrome’u client’larınızdan kaldırabilirsiniz. Komutları, bat haline getirip SCCM üzerinden veya logon script olarak kullanabilirsiniz. #Kill Task taskkill /F /IM Chrome* #Get Version $ChromeVer = Get-ChildItem -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall, HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall | Get-ItemProperty | Where-Object {$_.DisplayName -match “Chrome” } | Select-Object -Property DisplayName, UninstallString #Uninstall ForEach ($ver in $ChromeVer) { If ($ver.UninstallString) { $uninst = $ver.UninstallString & cmd /c $uninst –force-uninstall –multi-install –chrome  }...

Read More

Firefox’u Komut Satırı ile Kaldırma İşlemi

Merhaba Aşağıdaki komut yardımı ile yüklü olan Firefox’u client’larınızdan kaldırabilirsiniz. Komutları, bat haline getirip SCCM üzerinden veya logon script olarak kullanabilirsiniz.   @echo off IF EXIST “%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” “%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” -ms IF EXIST “%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” “%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” -ms IF EXIST “%ProgramFiles(x86)%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” “%ProgramFiles(x86)%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” -ms IF EXIST “%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” “%ProgramFiles%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” /s IF EXIST “%ProgramFiles(x86)%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” “%ProgramFiles(x86)%\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” /s?...

Read More